Müügi tingimused

Kauba müümine internetipoest "Crystal MIX" toimub järgmistel tingimustel:

1. Üldist

1.1  Internetipood "Crystal MIX" omanikuks on SASS Teame OÜ – edaspidi Pood või Müüja ja selle peamiseks eesmärgiks on müüa kaupu (kaupade näidised asuvad lehel).

1.2  Juriidiline- või füüsiline isik, kes Müüja pakutud kaupade omandamiseks on esitanud Tellimuse – edaspidi Ostja.

1.3  Ostja kinnitab Tellimust esitades ja klikkides lingil „KINNITAN TELLIMUSE“, et ta on tutvunud Müügi tingimustega ja kohustub neid täitma.
 Ostja nõustub ülalkirjeldatud Tellimuse kinnitusega ostma Müüjalt kaupa käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.

Tähelepanu!

Hinnad veebipoes ja füüsilises kaupluses on erinevad (mitte samad).

2. Tellimuse vormistamine

2.1  Ostja täidab Poe keskkonnas Kaupade kataloogi alusel Tellimuse vormi ja edastab Müüjale samas keskkonnas täpselt vormistatud Tellimuse.

2.2 Kõik kataloogis esitatud materjalid Kaupade kohta kannavad informatiivset ja illustratiivset iseloomu ning ei anna edasi konkreetse Kauba täpseid parameetreid, sh värvus, mõõdud, kuju jne.
 Usaldusväärne informatsioon Kaupade kohta on saadaval tootjate ametlikes kataloogides.
Küsimuste korral Kauba omaduste kohta on Ostjal võimalik pöörduda Müüja poole või konkreetse Kauba tootja poole.

2.3 Ostja esitab Tellimuses täpsed saaja andmed ning sihtkoha aadressi.

2.4 Ostja valib Kauba kättetoimetamise viisi Müüja poolt esitatud loendist.

2.5 Müüja kontrollib Tellimuse saamisel tellitud Kauba koguse saadavust laos, vajadusel Tellimuse täpsustamiseks konsulteerides Ostjaga telefoni või e-posti teel ja kooskõlastab kättetoimetamise aja.

3. Kauba kättetoimetamine

3.1 Kaup toimetatakse Ostjale vastavalt osale „Kättetoimetamine ja tasumine“, mis asub aadressil: http://crystalmix.eu/et/content/1-kattetoimetamine .

3.2 Kaup toimetatakse Ostjale Tellimuses näidatud aadressile.

4. Kauba müük

4.1 Müüja eksponeerib ja demonstreerib Kaupa ja annab Kauba üle tootja originaalpakendis vastavalt Tellimuses sätestatud sortimendile ja kogusele.

4.2 Müüja võtab vastu tasu, mis on makstud eurodes.

4.3 Ostja kinnitab Tellimust klikkides lingil „KINNITAN TELLIMUSE“, et ei oma pretensioone konkreetse Kauba kvaliteedi, koguse ja sortimendi osas.
 Pärast Kauba üle andmist Ostjale ülalkirjeldatud pretensioonide esitamine ei ole lubatud.

4.4 Müüjal on õigus ühepoolselt katkestada Tellimus kui Ostja ei ole ettemaksu tasunud seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitamist.

5. Kauba tagastamine

5.1 Kõik Kaubad võib tagastada 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest.
5.2 Tagastatud Kaup peab olema kinnises ja vigastamata originaalpakendis.
5.3 Tagastada saab Kaupa, mida ei ole kasutatud ja mille pakend on avamata.

5.4 Kaupa ei ole võimalik tagastada ka siis kui Kaubal või pakendil esinevad ainult pisivead.
5.5 Ostja tasub tagastamise transpordikulud.
5.6 Tagastatud Kauba saamisel ja juhul kui ei ole Kauba tagastamisest keeldumiseks alust tasub Müüja kolmekümne päeva (30) jooksul Kauba saamisest Tellimuses näidatud Ostja arveldusarvele Kauba eest Ostjalt saadud summa.
 
Müüjal on õigus ühepoolses korras Ostjat ette hoiatamata käesolevaid tingimusi muuta.
Käesolevad tingimused on saadaval aadressil: Müügi tingimused