Tasumise tingimused

Kauba eest tasumisel kehtivad meil järgmised tingimused:

1. Pärast tellimuse sooritamist ja meile edastamist saadame Teie meiliaadressile vastava kinnituse. Tellimuse kinnitus ei ole veel tasumise aluseks !
2. Pärast tellimuse kinnituse saatmist me veendume Teie tellitud kaubakoguse saadavuses meie laos ning määrame kindlaks tarne aja.
3. Kui mingeid Teie poolt tellitud kaubaartikleid ei ole võimalik tarnida Teie poolt soovitud tähtajaks, siis me võtame Teiega ühendust uue kaubakoguse ja/või tarnetähtaja määramiseks.
4. Pärast kaubakoguse ja tarnetähtaja lõplikku kinnitamist saadame Teile Ettemaksuarve.
5. Tasumine toimub ainult Ettemaksuarve alusel !

6. TÄHELEPANU!
Makse loetakse sooritatuks kui täis summa näidatud Ettemaksuarves on laekunud meie arveldusarvele.
Kõik arveldamisega seotud kulud tasub Ostja.